Servicii

Planul de administrare

Constatarea situatiei fizice a imobilului, obiectivelor si practicilor curente de administrare, descrierea in detaliu a viitoarelor activitati de administrare si operare din contractul de administrare. Situatia initiala a proprietatii este rezultatul:

• situatiei demografice, legislative și economice de nivel national si regional;

• starii fizice actuala a proprietatii

• pietei imobiliare zonale specifice proprietatii, concurentei si pozitiei proprietatii in piata.

In urma acestei constatari vom evalua posibilitatea indeplinirii obiectivelor detinerii proprietatii in conditiile determinate. Vor fi propuse modificari ale operatiunilor (schimbarea procedurilor sau o mai buna organizare a activitatilor recurente), a politicilor si metodelor de administrare financiara pana la schimbari de structura a imobilului in scopul atingerii valorii maxime in conditiile de exploatare identificate. In cazul necesitatii schimbarilor de structura o analiza detaliata a consturilor si beneficiilor va fi efectuata, precum si propuneri referitoare la eventuale modalitati de finantare. Scopul final al acestor analize extensive este determinarea Venitului Potential Total pe care proprietatea il va putea genera la atingerea valorii maxime in exploatare. Acest venit potential total va fi referinta în evaluarea activitatilor de administrare. Planul de administrare este de asemena insotit de bugetul operational al incasarilor si platilor lunare pentru urmatorul an de exploatare.

Pastrarea si ameliorarea conditiilor imobilului

Acestea sunt activitati esentiale mentinerii si imbunatatirii structurii fizice a proprietatii care va determina aprecierea valorica a acesteia. Aceste activitati sunt indreptate si catre fidelizarea chiriasilor si identificarea celor mai adecvate cai pentru controlul si reducerea costurilor operationale. Principalele servicii oferite:

1. Alocarea la proprietate a personalului adecvat strict determinat de volumul activitatilor de intretinere cat si de nivelul serviciilor oferite;

2. Programarea si asigurarea activitatilor de intretinere si interventie asupra echipamentelor semnificative si structurii imobiliului. Interventiile vor fi efectuate de personal cu calificarea adecvata tehnologiei instalate;

3. Pregatirea si administrarea planului de mentenanta generala cu privire la:

• Inspectii tehnice regulate ale imobilului,

• Asigurarea interventiilor corective si vizitelor pentru verificarea esteticii proprietatii,

• Elaborarea si implemetarea programului de mentenanta preventiva.

De asemenea venim in intampinarea dumnevoastra cu suportul necesar pentru a asigura respectarea reglementarilor in viguare cu privire la exploatarea comerciala imobilului. Oferim recomandari cat si practici de urmat pentru respectarea legislatiei locale sau nationale cu privire la siguranta si protectia imobilului. In vederea asigurarii activitatii proprietatii, serviciile aferente colaborarii vor include de asemena:

1. Evaluarea riscurilor si planul de atenuare a impactului acestora, Vom determina politicile si conditiile adecvate referitoare la politele de asigurarea a proprietatii. Efectuam supraveghere si monitorizare in vedere identificarii si limitarii eveltualelor riscuri ce pot ameninta siguranta exploatarii proprietatii.

2. Pregatirea si evaluarea planului pentru situatii de urgenta, Planificam modalitatea de interventie in cazul aparitiei unei situatii de urgenta cum ar fi incendiu, inundatie, conditii meto extreme, intreruperea prelungita sau repetata a alimentarii cu energie.

Administrarea finaciara

Situatia monetara operationala prezinta incasarile (chirii, recuperari de costuri, alte beneficii) si plati (costuri pentru intretinerea spatiilor comune interioare si exterioare, paza si protectie, asigurari, impozite si taxe) pentru desfasurarea activitatii operationale. Scopul acesteia este de a prezenta proprietarului beneficiul monetar net generat de proprietate. Tehnica si instrumentele folosite in pregatirea raportarii performantei proprietatii permit evaluarea si urmarirea executiei planului de administrare prin comparatia situatiei monetare operationale cu nivelele stabilite in bugetul operational anual. Descrierea principalelor variatii impreuna cu propuneri pentru ameliorarea situatiei financiare a proprietatii este o componenta inerenta a raportarii catre proprietar. Imaginea completa a situatiei financiare a exploatarii proprietatii va evalua factori cu influenta negativa ce nu au permis atingerea Venitului Potential Total. Sistemele si politicile contabile folosite vor fi adaptate pentru a raspunde cat mai bine necesitatii proprietarului de informare, monitorizare si evaluare a activitatii financiare a proprietatii. Serviciile de administrare financiara includ de asemenea inregistrarea si contabilizarea tranzactiilor proprietatii, administrarea clauzelor contractelor de chirie si aplicarea corecta a acestora in raportul cu chiriasii precum si arhivarea documentelor proprietatii. Servicii financiare conexe pot include:

• Pregatirea si depunerea situatiilor financiare catre autoritatile locale,

• Asistenta si suport pentru determinarea cat mai corecta a bazei impozabile a constructiilor;

• Pregatirea raportarilor si calaculul indicatorilor solicitati in contractele de finantare;

• Asistenta si suport la serviciile de audit financiar al proprietatii precum si suport la aplicarea pentru finantare/refinantare.